Kirke er noget vi deler

I Mejrup kirke har vi et slogan der hedder ”Kirke er noget vi deler…”. Her skal være plads til alle og plads til forskellighed.

Folkekirkens opgave

Mejrup Kirke er en del af folkekirken. Folkekirkens opgave er defineret i betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift:

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Mejrup Kirkes vision

Menighedsrådet og medarbejderstaben har i samarbejde defineret en vision og en mere konkret mission for Mejrup Sogn.

  •  Mejrup Kirke vil være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.
  • Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.
  • Vi vil tilbyde holdepunkter i livet – både i glæde og sorg.
  • Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

 

Mejrup Kirkes mission

Missionen er det vi gør for at opfylde vores vision:

  • Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
  • Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
  • Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
  • Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
  • Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

 

 

Det sker i Mejrup Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

19. søndag efter trinitatis Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

22. okt 10:30
11:30
22. okt 10:30 -
11:30

Minikonfirmander

Alle børn i 3. klasse er velkommen til minikofirmand i Mejrup Kirke. Vi skal blive …

25. okt 14:05
15:35
25. okt 14:05 -
15:35

Spirekor

Spirekor er for børn i 1.-3. klasse, som kan lide at synge sammen med andre. Det er …

26. okt 14:05
15:00
26. okt 14:05 -
15:00

Juniorkor

Juniorkor er for dig der går i 4. klasse eller opefter og elsker at synge og gerne …

26. okt 15:30
16:45
26. okt 15:30 -
16:45

Babysalmesang

Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær står for dette hold af Babysalmesang. Har …

27. okt 10:30
11:30
27. okt 10:30 -
11:30

BUSK gudstjeneste

20. søndag efter trinitatis Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen Børn-Unge-Sogn-Kirke - …

29. okt 10:30
11:30
29. okt 10:30 -
11:30

Minikonfirmander

Alle børn i 3. klasse er velkommen til minikofirmand i Mejrup Kirke. Vi skal blive …

1. nov 14:05
15:35
1. nov 14:05 -
15:35

Spirekor

Spirekor er for børn i 1.-3. klasse, som kan lide at synge sammen med andre. Det er …

2. nov 14:05
15:00
2. nov 14:05 -
15:00

Juniorkor

Juniorkor er for dig der går i 4. klasse eller opefter og elsker at synge og gerne …

2. nov 15:30
16:45
2. nov 15:30 -
16:45

Babysalmesang

Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær står for dette hold af Babysalmesang. Har …

3. nov  
3. nov

Gudstjeneste

Alle helgens dag Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

5. nov 10:30
11:30
5. nov 10:30 -
11:30

Nørkelklub

Nørkleklubben mødes den første mandag i måneden og er kreativ med egne projekter. …

6. nov 09:00
15:00
6. nov 09:00 -
15:00

Aftensang

Aftensang er fællessang, hvor kirkemusiker Britta Krarup Møller spiller op til …

6. nov 19:00
21:00
6. nov 19:00 -
21:00

Minikonfirmander

Alle børn i 3. klasse er velkommen til minikofirmand i Mejrup Kirke. Vi skal blive …

8. nov 14:05
15:35
8. nov 14:05 -
15:35