Lokalrådet

Lokalrådet i Mejrup er en paraplyforsamling af foreninger, institutioner og fællesskaber i Mejrup, som samarbejder om at skabe bedst mulige vilkår og tilbud for beboerne i Mejrup. 

Lokalrådet består af medlemmer, som repræsenterer bl.a. MGU, Borgerforeningen, Mejrup hallen, Sognegården, Brugsen, Daginstitutionerne, Spejderne, Husholdningsforeningen, Skolen og Kirken.