Minikonfirmand

For dig der går i 3. klasse

Minikonfirmand er 3. klasses forberedelse til konfirmandundervisningen i 7. klasse, men minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret.

Målet med minikonfirmandundervisningen er at introducere børnene til deres kirke i Mejrup og til kristendommen. Det gør vi gennem leg, drama, musik, kreative aktiviteter og fortælling. Når man går til minikonfirmand, får man lov til at være sammen med sine kammerater på en anden måde, vi snakker om livets store spørgsmål, vi finder ud af, hvornår man går i kirke, hvorfor vi bliver døbt og har nadver, og hvordan bøn fungerer.  

Forældreinformation

Forældre bliver informeret om årets aktuelle forløb og tilmelding gennem skoleintra.

Hvem står for undervisningen

Minikonfirmanderne ledes af kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær i samarbejde med sognepræst Marie Overlade Larsen
I er velkomne til at kontakte en af os, hvis I har spørgsmål til forløbet, hvis I mangler information eller der skal tages særlige hensyn i forhold til barnet.

Sultne maver

Efter en lang skoledag, kan maven godt rumle - derfor har vi sørget for en pause, hvor vi spiser lidt grønt, en bolle og drikker saftevand. Minikonfirmand er nemlig også en hyggestund.

Tilmelding

Du kan tilmelde dit barn til minikonfirmand ved at sende en mail til kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær Her kan du også få mere at vide om forløbet.