Gudstjenester med tema

I løbet af året holder vi forskellige gudstjenester med tema. Det kan eksempelvis være: Lørdagsgudstjenester, aftengudstjenester og ungdomsgudstjenester. Læs mere herunder om nogle af dem.

Lørdagsgudstjenester

Lørdagsgudstjenester er i gangsat som en forsøgsordning i Mejrup Kirke.

Vi oplever et behov for eksempelvis at kunne få sit barn døbt en lørdag, da familien måske kommer langvejs fra og derfor kan have svært ved at nå hjem, efter en søndags dåb og efterfølgende fest.

Der kan også være arbejdsmæssige forhold der gør at man har svært ved at deltage i gudstjeneste søndag formiddag.