Kirke- og Kordegnekontor

Mejrup Kirkevej 4
7500 Holstebro

Tlf. 9742 3513
E-mail: mejrup.sogn@km.dk eller kontor@mejrupkirke.dk

Kontortid: tirsdag kl. 10-13 og torsdag kl. 13-16

Kordegnen Hans Bak kan desuden træffes på hverdage på telefon 9742 3513 eller 2028 3513