Begravelse

I døden er vi alle lige...

Kirke eller kapel ... det sidste farvel

Når vi mister et kendt og elsket menneske, går flaget på halv. Man går ikke fra at være to til én, men fra at være to til en halv. Hvor går man hen med sorgen og taknemligheden over det menneske, der ikke er mere liv til på den her side af døden?

Mejrups lille kirke er et trygt og smukt og roligt rum for den sidste afsked. Nærhed og enkelhed. Her er ikke kun død og sorg som i kapellet. 

Kirken emmer af liv. Børn ved døbefonten, konfirmander i midtergangen, brudepar ved alteret, mennesker på kirkebænkene. Hver eneste søndag er kirken fyldt af liv og glæde, sang og musik.
Når vi går til gudstjeneste, bliver vi på forunderlig vis nærværende og samtidig med vore døde. Vi knæler sammen med dem ved knæfaldet, som fortsætter op langs siderne, gennem alle tider og himle, og for bordenden sidder Gud selv.

I kirken er vores afsked et "på gensyn". Det er livshjælp!  


Anmeldelse af dødsfald

Når en person dør, skal afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre (i nævnte rækkefølge) anmelde dødsfaldet på en særlig blanket til kirkekontoret i afdødes hjemsogn. Anmeldelsen kan også ske gennem en bedemand. Anmeldelsen skal ske efter senest to hverdage.

Det er sognepræsten, der er begravelsesmyndighed.

Blanket til dødsanmeldelse

Den udfyldte anmeldelse og lægens dødsattest afleveres til kirkekontoret. Så vidt muligt sammen med afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest.

Dødsanmeldelsen og papirarbejdet kan eventuelt ordnes af en bedemand.

Begravelse på kirkegården

Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest fjorten dage efter dødsfaldet dødsdagen medregnet.

Alle afdøde har ret til at blive begravet på en kirkegård, også ikke-medlemmer af folkekirken.

Alle afdøde medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet eller bisat af en præst uden ekstra omkostninger. Afdøde ikke-medlemmer af folkekirken har ikke krav på præstens medvirken. 

Selve begravelsen

Efter anmeldelse af dødsfaldet kontakter familien sognepræsten for at aftale nærmere omkring begravelse eller bisættelse.

Ved samtalen med præsten kan familien fortælle om afdøde og være med til at vælge salmer til højtideligheden.

Valg af gravsted

Ved begravelse på kirkegården i Mejrup rettes henvendelse til graveren ved kirken for valg af gravsted.

Oversigt over gravstedstyper samt priser på Mejrup Kirkegård


De 10 mest benyttede salmer til begravelse

Er det svært at finde en egnet salme? 

Der kan naturligvis vælges frit i hele salmebogen og nedenfor ses de mest benyttede salmer til begravelser. De enkelte salmer kan høres ved at skrive titlen eller nr. i følgende link Den Danske Salmebog.dk

Nr.  52: Du, Herre Krist

Nr. 121: Dejlig er jorden

Nr. 192: Hil dig, frelser og forsoner

Nr. 321: O kristelighed

Nr. 402: Den signede dag med fryd vi ser

Nr. 549: Vi takker dig for livet

Nr. 552: Nu har du taget fra os

Nr. 754: Se, nu stiger solen af havets skød

Nr. 794: Altid frejdig, når du går

Nr. 787: Du, som har tændt millioner af stjerner