Dåb

At få et barn er overvældende og fantastisk. På én gang fyldes man af taknemlighed over den store gave, man har fået, og frygt for alt det, man med ét har at miste. Hvordan vil livet forme sig for barnet?

Som forælder vil man gøre det bedste for sit barn og træffe de rigtige valg. Finde det bedste navn, og give barnet alt det gode, man kan. Det gør man, når man får døbt sit barn. 

Ved dåben bliver man Guds barn og får del i det kristne fællesskab. Ens navn bliver nævnt for Gud og indskrevet i Livets Bog i himlen. Derfra kan det aldrig slettes. I dåbsgave får man løftet fra Gud, at "jeg er med dig alle dage indtil verdens ende."

Når vore forældrehænder må slippe barnet i vuggestuen, i skolen, i teenageårene og senere i voksenlivet, giver det tryghed at vide, at Guds hænder løfter og bærer vores barn. Guds hænder kan vi aldrig falde ud af.

 

 

Hvad skal du gøre?

Alle er velkomne til at blive døbt i Mejrup Kirke uanset alder. Dåb foregår normalt ved en søndagsgudstjeneste. 

For at aftale en dato for dåben, kontaktes kirkekontoret.

Dåbssamtale

Før dåben har man en samtale med præsten om dåbens betydning. Barnets navn samt navne og adresser på barnets faddere ved dåben meddeles kirkekontoret.

Barnets gudmor eller gudfar

En gudmor eller gudfar er den person, der bærer barnet til dåben og svarer ja til at blive døbt på barnets vegne. En gudmor eller gudfar er normalt en af barnets forældre eller en af fadderne.

Faddere

Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn. Det er barnets forældre, der bestemmer, hvem der skal være faddere.

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der dog hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. 

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.  Den præst, som døber barnet, har dog mulighed for at vurdere, om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder.

Dåbsattest

I forbindelse med dåben, bliver barnets navn registreret i CPR-registret.

Når barnets navn er registreret, udsteder kirkekontoret en fødsels- og dåbsattest til barnet. Attesten bliver udleveret på dåbsdagen.

Dåbsserviet

Når man bliver døbt i Mejrup Kirke bliver dåbsvandet tørret af med en håndlavet serviet. 

Dåbsservietten får man som gave og minde om den store dag. Servietten er fremstillet af frivillige i Mejrup Kirke, der med omhu og eftertanke har ønsket at give alle børn, der bliver døbt i Mejrup Kirke, en fin serviet som påmindelse om dåben og dens betydning.

Dåbsservietten kan evt. sættes i ramme og hænges på væggen, eller man kan gemme den sammen med dåbskjolen.

Snapperklubben

Snapperklubben er en dåbsklub for børn, forældre, faddere og bedsteforældre. Ideen med klubben er at fejre barnets årlige dåbsdag, og bringe Gud ind i hverdagen på en god og hyggelig måde. Som medlem af klubben får barnet hvert år en hilsen på sin dåbs- og fødseldag og til andre højtider. Forældrene får et brev 14 dage før dåbsdagen med ideer til at fejre dagen.

Se mere om klubben og bliv medlem på snapperklubben.dk

 

 

Navnet:
Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende en blanketten ”Navngivning” til kirkekontoret.


Hvad skal barnet hedde:
Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde. Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Ankestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 


Hvis du vil vide mere om dåb i Folkekirken, kan du læse mere på folkekirken.dk