Fødselsregistrering

Jordemoderen anmelder alle fødsler i Danmark til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Herefter registrerer kirkekontoret barnets fødsel i kirkebogen og cpr registret.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor.

 

 

Faderskab

Når forældrene er gift, bliver morens ægtemand automatisk registreret som barnets far og forældrene får automatisk fælles forældremyndighed samtidig med, at kirkekontoret registrerer barnet.

Når forældrene ikke er gift med hinanden, gives myndighederne besked om faderskabet. Det gøres på en omsorgs- og ansvarserklæring, som udfyldes elektronisk på borger.dk.

Det er vigtigt:

  • At begge forældre underskriver elektronisk ved hjælp af nem-id
  • At blanketten er udfyldt og indsendt elektronisk senest 14 dage efter barnets fødsel.

Ved spørgsmål om faderskab rettes henvendelse til kirkekontoret.