Navngivning

Ifølge loven skal et nyfødt barn have navn seneste seks måneder efter fødslen. Som forældre kan man vælge at navngive barnet med eller uden dåb.

Navngivning uden dåb

Alle børn født i Danmark skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Ved navngivning uden dåb anvendes den elektroniske blanket på borger.dk

Det er vigtigt:

  • At den/de der har forældremyndigheden underskriver blanketten
  • At vedlægge relevante bilag

Ved spørgsmål til navngivning kontakt kirkekontoret i Mejrup sogn.

​Når navngivningen er godkendt og registreret, tilsendes en afgørelse fra sognet og et sundhedskort fra regionen.

Navngivning til anerkendt trossamfund

Hvis én af forældrene tilhører et anerkendt trossamfund, og barnet bor i et område, hvor trossamfundet har en anerkendt præst, kan barnet blive navngivet ved anmeldelse til de ministerialbøger, som denne præst fører.