Menighedsråd

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden. Ved hvert møde bliver der taget referat, som renskrives og lægges ind her, så du kan følge med i hvad der sker i menighedsrådet.