Kirke er noget vi deler

I Mejrup kirke har vi et slogan der hedder ”Kirke er noget vi deler…”. Her skal være plads til alle og plads til forskellighed.

Folkekirkens opgave

Mejrup Kirke er en del af folkekirken. Folkekirkens opgave er defineret i betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift:

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Mejrup Kirkes vision

Menighedsrådet og medarbejderstaben har i samarbejde defineret en vision og en mere konkret mission for Mejrup Sogn.

  •  Mejrup Kirke vil være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.
  • Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.
  • Vi vil tilbyde holdepunkter i livet – både i glæde og sorg.
  • Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

 

Mejrup Kirkes mission

Missionen er det vi gør for at opfylde vores vision:

  • Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
  • Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
  • Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
  • Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
  • Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

 

 

Det sker i Mejrup Kirke

BegivenhedDato

Spirekor

Spirekor er for børn i 1.-3. klasse, som kan lide at synge sammen med andre. Det er …

14. dec 14:05
15:00
14. dec 14:05 -
15:00

Juniorkor

Juniorkor er for dig der går i 4. klasse eller opefter og elsker at synge og gerne …

14. dec 15:30
16:45
14. dec 15:30 -
16:45

Gudstjeneste

3. søndag i advent Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen De 9 læsninger

17. dec 10:30
11:30
17. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Juleaften kl. 10.00 ved Marianne Sørensen Særlig børnegudstjeneste    

24. dec 10:00
11:00
24. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Juleaften Kl. 11.15 ved Marianne Sørensen

24. dec 11:15
12:15
24. dec 11:15 -
12:15

Gudstjeneste

Juleaften Kl. 13.00 ved Marie Overlade Larsen

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Gudstjeneste

Juleaften Kl. 15.15 ved Marianne Sørensen

24. dec 14:15
15:15
24. dec 14:15 -
15:15

Gudstjeneste

Juleaften Kl. 15.30 ved Marianne Sørensen

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

Gudstjeneste

Juledag Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

2. juledag kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Nytårsaften Kl. 14.00 ved Marianne Sørensen    

31. dec 14:00
15:00
31. dec 14:00 -
15:00

Gudstjeneste

1. søndag efter Hellig 3 konger Kl. 10.30 ved Asger Petersen

7. jan 10:30
11:30
7. jan 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

2. søndag efter Hellig 3 konger Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

14. jan 10:30
11:30
14. jan 10:30 -
11:30

Gudstjeneste

Spaghettigudstjeneste Kl. 17.00 ved Marie Overlade Larsen

18. jan 17:00
18:00
18. jan 17:00 -
18:00