Kirke er noget vi deler

I Mejrup kirke har vi et slogan der hedder ”Kirke er noget vi deler…”. Her skal være plads til alle og plads til forskellighed.

Folkekirkens opgave

Mejrup Kirke er en del af folkekirken. Folkekirkens opgave er defineret i betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift:

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Mejrup Kirkes vision

Menighedsrådet og medarbejderstaben har i samarbejde defineret en vision og en mere konkret mission for Mejrup Sogn.

  •  Mejrup Kirke vil være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.
  • Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.
  • Vi vil tilbyde holdepunkter i livet – både i glæde og sorg.
  • Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

 

Mejrup Kirkes mission

Missionen er det vi gør for at opfylde vores vision:

  • Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
  • Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
  • Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
  • Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
  • Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

 

 

Det sker i Mejrup Kirke

BegivenhedDato

Børnekor

Børnekor er for alle børn i 3.-5. klasse der har lyst til at synge i kor. Vi synger …

25. okt 14:30
15:30
25. okt 14:30 -
15:30

Junior

Juniorkor for alle sang-interesserede fra 6.-9. klasse. Mere information fås …

25. okt 15:30
16:45
25. okt 15:30 -
16:45

Aftensang

Aftensang i Kirkehuset torsdag den 25. oktober kl. 19.00-21.00. Kom og syng sammen …

25. okt 19:00
21:00
25. okt 19:00 -
21:00

Babysalmesang

Babysalmesang med kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær. Vi starter i kirken …

26. okt 10:15
11:15
26. okt 10:15 -
11:15

Gudstjeneste

22. søndag efter trinitatis Marianne Sørensen Børn-Unge-Sogn-Kirke

28. okt 10:30
11:30
28. okt 10:30 -
11:30

Spirekor

For alle børn i 1.-2. klasse der har lyst til at synge i kor. Spirekoret synger …

29. okt 13:10
14:10
29. okt 13:10 -
14:10

Børnekor

Børnekor er for alle børn i 3.-5. klasse der har lyst til at synge i kor. Vi synger …

1. nov 14:30
15:30
1. nov 14:30 -
15:30

Juniorkor

Juniorkor for alle sang-interesserede fra 6.-9. klasse. Mere information fås …

1. nov 15:30
16:45
1. nov 15:30 -
16:45

Gudstjeneste

Alle Helgens Dag Marianne Sørensen

4. nov 10:30
11:30
4. nov 10:30 -
11:30

Spirekor

For alle børn i 1.-2. klasse der har lyst til at synge i kor. Spirekoret synger …

5. nov 13:10
14:10
5. nov 13:10 -
14:10

Højskloeeftermiddag

Højskoleeftermiddag med Ronald Risvig: "Matador og kristendom - fortællinger om …

6. nov 14:00
16:15
6. nov 14:00 -
16:15

Børnekor

Børnekor er for alle børn i 3.-5. klasse der har lyst til at synge i kor. Vi synger …

8. nov 14:30
15:30
8. nov 14:30 -
15:30

Juniorkor

Juniorkor for alle sang-interesserede fra 6.-9. klasse. Mere information fås …

8. nov 15:30
16:45
8. nov 15:30 -
16:45

Lørdagsdåb

Lørdagsdåb i Mejrup Kirke kl. 10.00 ved Marianne Sørensen

10. nov 10:00
11:00
10. nov 10:00 -
11:00