Kirke er noget vi deler

I Mejrup kirke har vi et slogan der hedder ”Kirke er noget vi deler…”. Her skal være plads til alle og plads til forskellighed.

Folkekirkens opgave

Mejrup Kirke er en del af folkekirken. Folkekirkens opgave er defineret i betænkning 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift:

”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Mejrup Kirkes vision

Menighedsrådet og medarbejderstaben har i samarbejde defineret en vision og en mere konkret mission for Mejrup Sogn.

  •  Mejrup Kirke vil være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.
  • Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.
  • Vi vil tilbyde holdepunkter i livet – både i glæde og sorg.
  • Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

 

Mejrup Kirkes mission

Missionen er det vi gør for at opfylde vores vision:

  • Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.
  • Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.
  • Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.
  • Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.
  • Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

 

 

Det sker i Mejrup Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

3. søndag efter påske kl. 9.00 ved Asger Petersen

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Spirekor

26. apr 14:00
15:00
26. apr 14:00 -
15:00

Konfirmation

Bededag Konfirmation 7.a Kl. 9.00 ved Marie Overlade Larsen

27. apr 09:00
10:00
27. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation

Bededag Konfirmation 7.a Kl. 11.00 ved Marie Overlade Larsen

27. apr 11:00
12:00
27. apr 11:00 -
12:00

Konfirmation

Konfirmation 7.c kl. 9.00 ved Marianne Sørensen    

28. apr 09:00
10:00
28. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation

Konfirmation 7.c kl. 11.00 ved Marianne Sørensen

28. apr 11:00
12:00
28. apr 11:00 -
12:00

Konfirmation

4. søndag efter påske  Konfirmation 7.b kl. 9.00 ved Marianne Sørensen

29. apr 09:00
10:00
29. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation

4. søndag efter påske Konfirmation 7.b ved Marianne Sørensen

29. apr 11:00
12:00
29. apr 11:00 -
12:00

Sogneudflugt

Udflugt for alle i Mejrup sogn. Mere info senere

1. maj 09:00
17:30
1. maj 09:00 -
17:30

Spirekor

3. maj 14:00
15:00
3. maj 14:00 -
15:00

Juniorkor

3. maj 15:30
16:45
3. maj 15:30 -
16:45

Gudstjeneste

5. søndag efter påske Kl. 9.00 ved Asger Petersen

6. maj 09:00
10:00
6. maj 09:00 -
10:00

Nørkleklubben

7. maj 09:00
15:00
7. maj 09:00 -
15:00

Gudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag Kl. 10.30 ved Marianne Sørensen

10. maj 10:30
11:30
10. maj 10:30 -
11:30